Drop fúzatý je najohrozenejším slovenským vtákom. Na Slovensku je už len jedna posledná lokalita, kde sa tieto majestátne stepné vtáky pravidelne vyskytujú.

 

Aj preto Štátna ochrana prírody SR, SOS/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pripravili projekt na jeho záchranu v spolupráci s obcou Lehnice a Poľovníckym združením Lehnice. Európska únia podporila ochranu dropa fúzatého na Slovensku v rámci programu LIFE NATURE. Boj o záchranu tohto druhu prebieha spoločnými silami na Slovensku, v Rakúsku a v Maďarsku.
Poľovnícke združenie Lehnice

© DROPY.SK 2006